Občanské sdružení DEN - Brno

II. cyklus předsnášek - Rozum a víra

Mp3 nahrávky z přednášek / stažení mp3

Program:

26. 3. 2007 Rozumnost víry a absurdita lásky - ThDr. Šimon Konečný, Th.D.
2. 4. 2007 Osobnost Krista kamenem úrazu - Ing. Pavel Steiger
16. 4. 2007 Dobro, zlo, utrpení, svoboda - Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
23. 4. 2007 Je pravda poznatelná? Problematika pluralismu - Mgr. Jan Hábl, Ph.D.


Přednášky začínají vždy v 19h v Aule Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Vstup volný.

Download
Propagační plakát

26. března 2007

Rozumnost víry a absurdita lásky
ThDr. Šimon Konečný, Th.D. - Teolog, učitel ZŠ

Cyklus-II. Řečník ve své přednášce čerpal především od amerického filosofa Francise Schaeffera a jeho tzv. „apologetiky života.“ Popsal historický vývoj evropského myšlení, odrážejícího se ve vědě, filosofii a umění. Přednáška byla doplněna výtvarnými a hudebními díly. Probíhala v duchu presupoziční apologetiky, kdy předpokládáme pravdivost určitého paradigmatu a vyvozujeme z něj důsledky. Takto byly předloženy předpoklady myšlení různých období evropské civilizace a jejich důsledky v morálce a životě vůbec.

2. dubna 2007

Osobnost Krista kamenem úrazu
Ing. Pavel Steiger, ředitel české kanceláře HCJB World Radio

Cyklus-II. Velmi kontroverzní přednáška o osobnosti Ježíše Krista. Ten představuje kámen úrazu kvůli svému Božství, také proto, že mluví o zkaženosti člověka a nakonec kvůli spasení skrze krev. Tvrzením, že je kamenem úrazu těm, kteří v Něho nevěří je vyloučena střední cesta „křesťanství bez Krista“. Řečník objasňuje nelogičnost takového přístupu. Z toho, co o sobě Ježíš prohlašoval lze uvažovat pouze o třech jeho atributech: blázen, ďábel anebo Bůh.

16. dubna 2007

Dobro, zlo, utrpení, svoboda...
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. katedra ekonomie ESF MU

Cyklus-II. Zřejmě málokdo čekal, že řečník použije k přednášce na toto téma také své odborné znalosti ekonomie. Hovořil o hierarchii norem, o úloze morálky v ekonomii a ve společnosti vůbec. Následovalo srovnání dilematu biologické evoluce a stvoření se sociální evolucí a systémem morálních hodnot. Nakonec bylo interpretováno křesťanské pojetí dobra, zla, svobody a morálky.

23. dubna 2007

Je pravda poznatelná? Problematika pluralismu
Mgr. Jan Hábl, Ph.D. Učitel systematické teologie ETS, kazatel

Cyklus-II. Úvod přednášky byl věnován srovnání pohledů na fyzický a metafyzický svět tak, jak se historicky vyvíjely až po současnost. Následovala stará buddhistická ilustrace pluralismu v podobě slona i její kritika. Řečník také nastínil možnosti poznávání pravdy a uvedl, jak s tím koresponduje křesťanská alternativa.

Sponzoři

Přírodovědecká fakulta MU (sci.muni.cz), Eleder (eleder.cz), Knihkupectvi.biz

Download
Download DownloadDownload Křesťanská literatura a audio